Over Zorghuys De Wingerd

Hetty van Hell

Mijn naam is Hetty van Hell en ik hoop u als locatie zorg coördinator te verwelkomen in Zorghuys de Wingerd. U zult mij regelmatig tegen komen bij de eerste kennismaking van de locatie en bij de opname in de Zorghuys de Wingerd.

Daarna kunt u mij tijdens mijn werkdagen telefonisch of mondeling benaderen en zal ik aanwezig zijn bij  overleggen (MDO).
Daarbij zal er gekeken worden naar de kwaliteit van zorg en of de zorg op dat moment nog passend is.
Zo nodig ondersteunt de locatie zorgcoördinator hierin de collega EVV(Eerst Verantwoordelijke) zodat de gegeven zorg optimaal is.
Dit doen we samen met u, omdat we het belangrijk vinden dat  u ook nog een betrokken rol heeft in de overleggen en de vraag om zorg.

Door de kleinschaligheid is de betrokkenheid op de bewoners en hun familie groot.
Hierdoor wordt er door elke collega vanuit zijn of haar vak persoonsgerichte zorg gegeven.
Het zorgteam is een goed en gezellig team, die de beste zorg wil geven aan onze bewoners.
We doen het allemaal met elkaar!"

Foto's

Neem contact op