Zorgverlening

Wij bieden plaats voor mensen die zorg nodig hebben. Dit kan langdurig zijn, maar ook voor kortdurende zorg -minimaal 3 maanden- kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld als u al ergens anders op een wachtlijst staat, maar er is eerder hulp nodig. Er moet wel sprake zijn van een WLZ-indicatie. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. 

Zorgleefplan
De zorg die nodig is, wordt vastgesteld aan de hand van een zorgleefplan, waarin wij zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en behoeften van de zorgvrager. Dit zorgleefplan wordt samen met de bewoner of diens vertegenwoordiger doorgenomen en ondertekend. Het zorgleefplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Specialisten
​Wij hebben afspraken gemaakt met zorginstelling Quarijn voor specialistische zorg. Zo hebben wij diverse specialisten binnen handbereik, zoals een specialist oudergeneeskunde. Deze arts komt op gezette tijden langs en heeft veel specifieke ervaring met kwetsbare ouderen en chronisch zieken met gezondheidsproblemen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en wensen kan er ook gebruik gemaakt worden van de diensten van de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of psycholoog. Ook maken wij gebruik van diensten van een speciale wondverpleegkundige mocht dat nodig zijn.Leveringsvorm 

De zorg kan geleverd worden in een VPT (Volledig Pakket Thuis) Hieronder valt:

  • verzorging en verpleging
  • begeleiding individueel en dagbehandeling
  • behandeling 
  • vervoer naar behandeling
  • toezicht en bescherming
  • maaltijden
  • huishoudelijke verzorging
  • nachtzorg en 24-uurs beschikbaarheid 

Bij keuze voor een VPT dient er huur te worden betaald. U betaalt dan een lage eigen bijdrage aan het CAK. 

Zorg met verblijf is ook mogelijk. Dan worden de kosten van het wonen niet aan u doorbelast. Er is dan wel sprake van een hoge eigen bijdrage aan het CAK. Dit hangt af van uw situatie en op de website van het CAK is te berekenen wat dat voor u persoonlijk betekent. Kijk hier voor meer informatie over de kosten. 

24 uurs zorg 
Er is 24 uur per dag deskundige hulp aanwezig. De zorg wordt verleend door verpleegkundigen, verzorgenden en helpen. Door middel van een alarmknop op een polsbandje kan er op ieder moment van de dag hulp worden ingeroepen. Is er geen verpleegkundige op locatie, dan kan deze wel ten allen tijde worden opgeroepen, wij hebben 24 uur per dag een verpleegkundige achterwacht.


 
Neem contact op