Visie

Zorggroep Marijke stelt zich ten doel om de bewoners die in het huis opgenomen zijn, een zo prettig mogelijk verblijf aan te bieden, door diensten te leveren omtrent het wonen en 24-uurs zorg te leveren in overleg met de bewoner en/of de familie van de bewoner.

Gedachtegoed over zorg vraagt ons mee te gaan in de tijd en ons daarover te beraden hoe wij hiermee om willen gaan binnen Zorggroep Marijke.  Deze tijd wordt gekenmerkt door de mens die  graag zijn eigen leven vormgeeft, keuzes maakt, zelfstandig is en een eigen sociaal netwerk heeft. Een tijd waarin ‘geloven’ niet meer vanzelfsprekend is.

Onze missie:  "Omzien naar de ouder wordende toenemend  afhankelijke,  kwetsbare mens die zorg behoeft"
In die tijd wil Zorggroep Marijke zich openstellen voor de mens die een dak en zorg nodig heeft. De mens die door ziekte geschonden is.
Zij wil een plaats bieden  die binnen de omstandigheden als prettig en aantrekkelijk wordt ervaren. 

Waar ruimte is voor aandacht aan de verschillende dimensies van het leven te weten lichamelijk, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk. Zorggroep Marijke wil een plaats zijn waar men zich veilig, ja zelfs toch kan thuis voelen in de laatste periode van het leven. 

Waar in liefde bewust gezocht wordt naar de eigenheid van de bewoner, en ook vertrouwen en verbinding, en waar dit ook benadrukt en voelbaar is.
Mooie woorden, oprecht gemeend, we zijn er dagelijks in de zorg mee bezig. En we willen er nog beter in worden, er als het ware ‘dichter’ bij komen. Bij die mens, bij elkaar als medewerkers. In dit leven zijn we op weg, onze bewoners zijn op weg in het laatste deel van hun leven. De medewerkers van Zorggroep Marijke mogen een eindje oplopen en hen daar bij te staan waar dit gevraagd wordt en nodig is. 
Wij doen dit alles vanuit een christelijk oogpunt. Onze bewoners hoeven niet christelijk te zijn om bij ons te komen wonen, maar wij staan open voor een ieder die zorg behoeft en aan wie wij de zorg kunnen geven. 

De kernwaarden, de kwaliteiten, die Zorggroep Marijke uit wil dragen zijn:

  • Liefdevolle aandacht - mee voelen, mee denken, mee doen...-
  • Deskundige zorg - wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving, hebben niet alleen oog voor de lichamelijke, maar ook voor de psychische ondersteuning. Met aandacht voor het sociale netwerk-
  • Huiselijke sfeer - we willen dat de bewoners en hun familie zich welkom weten. De kamer mag naar eigen inzicht worden ingericht, de algemene ruimtes moeten veilig en vertrouwd voelen -


Wij conformeren wij ons aan de principes van de Covernance Code Zorg. 

Neem contact op