Cliëntenraad

e hebben een cliëntenraad met Zorgcoöperatie Accent, de overkoepelende organisatie waarbij we aangesloten zijn. De cliëntenraad bestaat uit:
Dhr. S. Renzema (voorzitter)
Mw. C. Resink- van der Lugt
Dhr. R.J. van der Pol

U kunt meer informatie hierover vinden op de site van Zorgcoöperatie Accent.www.zorgcooperatieaccent.nl

Hoewel in Zorghuys De Wingerd de communicatielijnen kort zijn organiseren we ook in ons huis 1 maal per jaar een bewonersvergadering. Hierin kunt u van gedachten wisselen met medewerkers en directie. Verschillende onderwerpen worden toegelicht; uw reactie (of die van uw vertegenwoordiger) wordt gevraagd. Op deze manier kunnen we onze zorg meer toegesneden laten zijn op uw wensen en behoeften.

Neem contact op