Cliëntenraad

Onze cliëntenraad is overkoepelend voor onze 3 locaties, van elke locatie is er een vertegenwoordiger. De cliëntenraad bestaat uit:
Simon Renzema (voorzitter)
Peter Windt
​Carlijn Resink

Medenzeggenschap bewoners
Hoewel in De Wijkse Hof de communicatielijnen kort zijn organiseren we ook in ons huis 1 maal per jaar een bewonersvergadering. Hierin kunt u van gedachten wisselen met medewerkers en directie. Verschillende onderwerpen worden toegelicht; uw reactie (of die van uw vertegenwoordiger) wordt gevraagd. Op deze manier kunnen we onze zorg meer toegesneden laten zijn op uw wensen en behoeften.
Neem contact op